kadın kadına seviştiler

Beni herkes Kör Osman diye bilir Bir gözüm hiç görmez Diğeriyse görür ama bunu kimse Escort Bahçekapı bilmez Çünkü herkes iki gözümünde görmediğini…

Posted On